Законопроект щодо реформування юридичної (правничої) освіти

05.01.2018

Автор: Михайлюк Яна

Опубліковано: видання «Закон і Бізнес», №50

Коментар у форматі PDF

Законопроект потребує ґрунтовного опрацювання, однак це не зменшує запиту суспільства на реформування юридичної освіти.
Серед основних зауважень, що висловлюються до документа, — невиправдане обмеження переліку правничих професій, відсутність об’єктивних критеріїв щодо загальних компетентностей майбутніх правників, обмеження до 5 років строку дії дипломів для осіб, які не належать до юридичних професій.
Однак заснування правничих шкіл, підвищення вимог до викладацького складу, запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю
«право», відміна заочної форми навчання, введення обов’язкової практики для студентів за правничими професіями, безумовно, сприятимуть підвищенню
якості правничої освіти.