Новий Закон про ТОВ: до чого готуватися бізнесу?

24.04.2018

Прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон про ТОВ) набирає чинності 17 червня 2018 року.

Найважливіша зміна, яка торкнеться бізнесу – це потреба внесення змін до статуту протягом року з моменту набрання чинності Законом, оскільки положення статуту, які суперечитимуть Закону, вважатимуться не чинними.

Основними новелами Закону є:

  • Зміна складу органів управління, а саме запровадження наглядової ради, відміна необхідності обрання голови товариства та ревізійної комісії (ревізора).
  • Зміна порядку прийняття рішень загальними зборами.
  • Зміна порядку збільшення розміру статутного капіталу з можливістю залучення вкладів від третіх осіб.
  • Запровадження нових інструментів регулювання відносин між учасниками товариства: корпоративного договору та безвідкличної довіреності.
  • Встановлення регулювання значних правочинів та правочинів із зацікавленістю.
  • Запровадження відповідальності виконавчого органу товариства за збитки заподіяні товариству.
  • Встановлення нового порядку виплати дивідендів (заборона виплати дивідендів у товаристві, майна якого недостатньо для задоволення вимог кредиторів).
  • Зміна порядку виключення учасника з товариства.
  • Скасування необхідності зазначати у статуті перелік учасників товариства.
  • Скасування обмеження максимальної кількості учасників товариства.

Однак, важливо не лише привести положення статуту у відповідність до Закону, а й викласти їх таким чином, що дозволить структурувати та захистити бізнес. Новий Закон про ТОВ, порівняно з попереднім Законом, дає набагато більше шляхів для врегулювання діяльності товариства та взаємовідносин між учасниками на їх розсуд. Більшість положень Закону сформульовані таким чином, що від них можна відступити, передбачивши у статуті інше положення, яке необхідне у кожному конкретному випадку.

Таким чином, процес підготовки статуту для ТОВ перестає бути формальним дублюванням норм закону, а дає змогу створити документ, який буде враховувати інтереси учасників товариства та передбачати шляхи вирішення конфліктних ситуацій.