Адвокатська діяльність - це професійна діяльність, яка має всі ознаки підприємництва

18.04.2018

Інтерв'ю керуючого партнера ЮФ TOTUM Богдана Яськіва Бюлетню ААУ у форматі PDF

Як Ви могли б сформулювати визначення поняття «адвокат»?

У моєму розумінні визначення поняття «адвокат» має досить глибоко пояснювати сутність та соціальну цінність цієї професії. Як на мене, визначення, що міститься у чинному Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», потребує вдосконалення, про що сьогодні активно говорять правники та науковці.

На мою думку, адвокат – це особа, яка набула відповідного статусу у встановленому законом порядку і надає правову допомогу в інтересах та з питань захисту прав клієнта за винагороду (гонорар).

Вважаю, що настав час визнати та зафіксувати очевидне, що адвокатська діяльність – це професійна діяльність, яка має всі ознаки підприємництва .

Чим є для Вас ця професія? 

Насправді для мене цей статус адвоката відображає досить високий рівень у професійному розвитку, визнання в якості спеціаліста в юридичній практиці та особи, яка може надавати своїм клієнтам якісну правову допомогу. Це досить високий рівень для юриста, який має відповідати багатьом критеріям професійного та особистого розвитку для того, щоб мати честь претендувати на здобуття такого статусу.

На сьогодні, звичайно, є багато питань до порядку набуття статусу адвоката, відкритості та обґрунтованості існуючої процедури, особливо, у зв'язку із запровадженням принципу «монополії адвокатури» на рівні Конституції України.

Тому, на жаль, репутація адвокатської професії на сьогодні знецінюється, та стає для деяких колег по цеху вимушеною «необхідністю», які, не маючи покликання до професії, змушені здобувати цей статус для того, щоб продовжувати здійснювати свою практику і не втратити своїх клієнтів.

Що необхідно для побудови в Україні дійсно демократичної самоврядної організації адвокатури?

У першу чергу, органам самоврядування адвокатури потрібні віддані цій професії люди, починаючи від стажерів та помічників адвокатів, які планують набути статусу адвоката у майбутньому, та закінчуючи рядовими працівниками та членами органів адвокатського самоврядування, діяльність яких дійсно була би спрямована на забезпечення дотримання принципів адвокатської діяльності, дотримання адвокатами належних стандартів якості правової допомоги та захист професійних прав адвокатів.

Крім того, важливим завданням є формування поваги до професії адвоката, як з боку представників юридичної спільноти та громадськості, так і з боку державних органів та місцевої влади.

Це дозволить на практиці реалізовувати адвокатам принципи незалежності, збереження професійної таємниці та дотримання високих стандартів якості правничої допомоги. Також, що є досить важливим, реалізовувати на практиці закріплені «на папері» професійні права адвокатів, зокрема, щодо отримання у строк обґрунтованих відповідей на адвокатські запити, збирання доказів та отримання доступу до інформації та документів, що необхідні для надання правничої допомоги.

І, звичайно, удосконалення інституту адвокатури, постійний рух вперед та розвиток нарівні з європейськими стандартами адвокатської діяльності. На сьогодні пропонованим проектом Закону вносяться суттєві зміни до регулювання адвокатської діяльності, зокрема, в частині процедури доступу до професії (зокрема, вимога щодо дворічного стажу роботи в якості стажера адвоката та (або) на посаді судді), статусу адвоката, який працює за трудовим договором не в адвокатському бюро чи об'єднанні, удосконалення системи органів адвокатського самоврядування. Цікавою новелою є можливість набуття статусу адвоката у так званому «спрощеному порядку» визначеними особами шляхом складання письмового анонімного тестування без проходження стажування та роботи на посаді помічника адвоката (стажера).

Яким Ви бачите майбутнє української адвокатури?

Хочеться бачити адвокатуру дійсно професійним та незалежним інститутом, який буде мати достатньо гарантій та можливостей для надання якісної правової допомоги, в якому адвокатське самоврядування буде відстоювати інтереси адвокатів, а не «боротися за владу», і здобуття статусу адвоката буде вважатися дійсно почесним, а не необхідністю, зумовленою змінами в законодавстві.